«Να μην προσπαθείς να γίνεις άνθρωπος επιτυχίας, αλλά άνθρωπος αξίας.»

Αλβέρτος Αϊνστάιν

Παρασκευή 20 Αυγούστου 2021

Nikola Tesla unlimited free energy forever THEY dont want you to know about

Nikola Tesla unlimited free energy forever From Google Videos. Lightworks Video&Audio Hosted by Bill Jenkins, formerly of ABC Radio, this comprehensive documentary features physicists and inventors who are challenging orthodox science to bring this non-polluting technology forward despite ridicule and suppression. See actual working prototypes that defy classical physics including phenomenal experiments in anti-gravity and the transmutation of metals. http://www.lightworksav.com/

 

<iframe width="560" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/sZ2-p5Zc8qY" title="YouTube video player" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe>

 

https://www.youtube.com/watch?v=sZ2-p5Zc8qY

Πηγη https://forbiddenknowledgetv.net/category/nikola-tesla/ 

<iframe width="560" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/WK-BziiId_0" title="YouTube video player" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe>

https://www.youtube.com/watch?v=WK-BziiId_0


 

Δεν υπάρχουν σχόλια: