«Να μην προσπαθείς να γίνεις άνθρωπος επιτυχίας, αλλά άνθρωπος αξίας.»

Αλβέρτος Αϊνστάιν

Τετάρτη 3 Δεκεμβρίου 2008

Μύθοι γύρω από την αναπηρία

Ο Ρόλος των Μύθων και Στερεοτύπων για την Αναπηρία που Διαιωνίζουν τις Διακρίσεις και άλλες Παραβιάσεις Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων-Μύθοι, στερεότυπα και κοινωνικό στίγμα αναφορικά με την αναπηρία αποτελούν τροχοπέδη στην αναγνώριση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων των ατόμων με αναπηρία.
Οι μύθοι και τα στερεότυπα για την αναπηρία είναι παγκοσμίως διαδομένα, σε κάθε χώρα και περιοχή της υφηλίου, και έχουν ως αφετηρία μία πλειάδα δυνάμεων, συμπεριλαμβανομένων: έλλειψη αντίληψης, προκαταλήψεις, μετάδοση ειδησεογραφίας και ρεπορτάζ με αντιεπαγγελματικό τρόπο, και φόβους που συνδέονται με την αναπηρία.
Τα παραδοσιακά μοντέλα για την αναπηρία έχουν συνδράμει στην ενδυνάμωση και συντήρηση αυτών των μύθων και στερεοτύπων. Τα ιατρικά / φιλανθρωπικά μοντέλα για την αναπηρία τοποθετούν την αναπηρία ως ένα ατομικό πρόβλημα που χρειάζεται να επιλυθεί ή να θεραπευτεί από τους επαγγελματίες των ιατρικών επαγγελμάτων ή να χειριστούν από τους φορείς παροχής υπηρεσιών πρόνοιας.
Οι συνήγοροι των ατόμων με αναπηρία έχουν καταφέρει να τοποθετήσουν την αναπηρία σε ένα πλαίσιο νέο ως κοινωνικό ζήτημα που στηρίζεται στα ανθρώπινα δικαιώματα που ουσιαστικά αφορά τον κατακερματισμό των εμποδίων εντός της κοινωνίας που αποτρέπουν τους ανθρώπους με αναπηρία από το να αναγνωρίσουν και να μάθουν τα ανθρώπινα δικαιώματά τους.
Τοιουτοτρόπως, μία ενδεχόμενη συνθήκη χρειάζεται να στηριχθεί στο κοινωνικό μοντέλο της αναπηρίας.
Μύθοι και στερεότυπα για την αναπηρία...
Δεν είμαι κανονικοί * Είμαστε άρρωστοι και κακόμοιροι * Οι αναπηρίες μας είναι μεταδοτικές * Είμαστε επικίνδυνοι, βίαιοι, θυμωμένοι και χολεμένοι * Είμαστε ηλίθιοι και δεν μπορούμε να λάβουμε αποφάσεις για τους εαυτούς μας * Γεννάμε ανάπηρα παιδιά * Δεν μπορούμε να είμαι σωστοί γονείς * Δεν μπορούμε να ταξιδέψουμε - είμαστε πολύ άρρωστοι για κάτι τέτοιο * Σε κάθε περίπτωση χρειαζόμαστε ειδική εκπαίδευση * Πρέπει να μας προστατεύουν από την υπόλοιπη κοινωνία * Αποτελούμε κίνδυνο και ασφαλιστική υπευθυνότητα στον τόπο εργασίας * Είμαστε αναξιόπιστοι για να εργαστούμε * Εμείς και οι οικογένειές μας είμαστε καταραμένοι * Χρειαζόμαστε ελεημοσύνη * Είμαστε εντελώς εξαρτημένοι από άλλους * Κοστίζουμε πολύ * Δεν χρειαζόμαστε ανώτερη εκπαίδευση - είναι άδικος κόπος * Δεν έχουμε σεξουαλικότητα και δεν μπορούμε να συνάψουμε προσωπικές σχέσεις * Είμαστε επιθετικοί σεξουαλικά * Πρέπει να διαμένουμε σε ιδρύματα ή νοσοκομεία * Δεν μπορούμε να δημιουργήσουμε ένα πολιτικό ή άλλο γραφείο υπηρεσιών προς το κοινό * Δεν είμαστε ικανοί για τίποτα. οδηγούν σε διακρίσεις και παραβιάσεις βασικών δικαιωμάτων και ελευθεριών των ανθρώπων με αναπηρίες όπως... * Παραβίαση του δικαιώματος της ζωής, π.χ. ευθανασία, βρεφοκτονία, επιλεκτική έκτρωση * Παραβίαση του δικαιώματος της ελευθερίας από πολλαπλές μορφές διακρίσεων * Παραβίαση του δικαιώματος για ισότητα στη θεραπεία * Παραβίαση του δικαιώματος της ελευθερίας από μαρτύρια, π.χ. εξαναγκαστική ιατρική θεραπεία * Παραβίαση του δικαιώματος της ελευθερίας από σεξουαλική εκμετάλλευση * Παραβίαση του δικαιώματος της προσωπικής αρτιότητας(ιδρυματοποίηση) * Παραβίαση του δικαιώματος για ίσες ευκαιρίες στην απασχόληση, όπως έλλειψη πρόσβασης σε πόστα εργασίας ή και σεξουαλική παρενόχληση στο χώρο εργασίας, εκμετάλλευση εργασίας, άνισοι μισθοί * Παραβίαση του δικαιώματος για πρόσβαση στην εκπαίδευση, όπως κατώτερης ποιότητας εκπαίδευση ή / και εκπαίδευση που είναι πάντα αποκλεισμένη * Παραβίαση του δικαιώματος του εκλέγειν και εκλέγεσθαι, όπως η υποψηφιότητα σε εκλογές και ή ενσωμάτωση στη διαδικασία λήψης αποφάσεων * Παραβίαση του δικαιώματος δημιουργίας οικογένειας, π.χ. Εξαναγκαστική στείρωση, εξαναγκαστική έκτρωση, αφαίρεση παιδιών από τους γονείς τους. * Παραβίαση του δικαιώματος σύναψης γάμου * Παραβίαση του δικαιώματος για ίση πρόσβαση στο δικονομικό σύστημα * Παραβίαση του δικαιώματος της αναγνώρισης ως φυσικών προσώπων ενώπιον του νόμου * Παραβίαση του δικαιώματος της ελευθέριας του λέγειν και σκέπτεσθαι * Έλλειψη πρόσβασης σε πληροφορίες λόγω επικοινωνιακών /φυσικών εμποδίων * Αποκλεισμός από την κοινωνία * Αποδυνάμωση και έλλειψη προσωπικής αυτονομίας και ανεξαρτησίας.

Πηγή: club fam_ameai
(πηγή:http://www.dpi.org/en/resources/topics/convention/06-16-03_bulletin01_insert.ht).

Δεν υπάρχουν σχόλια: