«Να μην προσπαθείς να γίνεις άνθρωπος επιτυχίας, αλλά άνθρωπος αξίας.»

Αλβέρτος Αϊνστάιν

Τετάρτη 9 Απριλίου 2008

Οι Οκτώ Αναπτυξιακοί Στόχοι της Χιλιετίας

Οι Οκτώ Αναπτυξιακοί Στόχοι της Χιλιετίας
Goal 1 Να τερματιστεί η ακραία φτώχεια και η πείνα
Στόχος 1.
Να μειωθεί στο μισό η αναλογία των ανθρώπων των οποίων το εισόδημα είναι μικρότερο από 1$
Στόχος 2.
Να μειωθεί στο μισό το ποσοστό αυτών που πεινάνε
Goal 2 Να επιτευχθεί καθολική πρόσβαση στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση
Στόχος 3.
Να εξασφαλιστεί ότι μέχρι το 2015, παιδιά σε όλο τον κόσμο, αγόρια και κορίτσια, θα έχουν τη δυνατότητα να ολοκληρώσουν ένα πλήρες πρόγραμμα πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης
Goal 3 Να προωθηθεί η ισότητα των φύλων και η ενδυνάμωση των γυναικών
Στόχος 4.
Να τερματιστεί η ανισότητα ως προς το φύλο στη πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση, κατά προτίμηση μέχρι το 2005 και σε όλα τα επίπεδα εκπαίδευσης όχι αργότερα από το 2015
Goal 4 Να μειωθεί η παιδική θνησιμότητα
Στόχος 5.
Να μειωθεί κατά 2/3 μέχρι το 2015 η παιδική θνησιμότητα
Goal 5 Να βελτιωθεί η μητρική υγεία
Στόχος 6.
Να μειωθεί η μητρική θνησιμότητα κατά τρία τέταρτα μέχρι το 2015
Goal 6 Να καταπολεμηθεί το HIV/AIDS, η ελονοσία και άλλες ασθένειες
Στόχος 7.
Να μπει φρένο και να αντιστραφεί μέχρι το 2015 η διάδοση του HIV/AIDS.
Στόχος 8.
Να μπει φρένο και να αντιστραφούν μέχρι το 2015 τα περιστατικά της ελονοσία και άλλων μεγάλων ασθενειών.
Goal 7 Να εξασφαλιστεί η περιβαλλοντική βιωσιμότητα
Στόχος 9.
Να ενσωματωθούν οι αρχές της βιώσιμης ανάπτυξης στις πολιτικές των κρατών και σε προγράμματα ώστε να αντιστραφεί η εξάντληση των φυσικών πόρων
Στόχος 10.
Να μειωθεί στο ήμισυ ο αριθμός των ανθρώπων που δεν έχουν πρόσβαση σε καθαρό νερό και βασικές υποδομές υγιεινής
Στόχος 11.
Μέχρι το 2020 να έχει επιτευχθεί σημαντική βελτίωση στη ζωή των 100 εκ. ανθρώπων που ζουν σε τενεκεδουπόλεις
Goal 8 Nα αναπτυχθεί η παγκόσμια συνεργασία για την ανάπτυξη
Στόχος 12.
Να υπολογιστούν οι ανάγκες των λιγότερο ανεπτυγμένων κρατών
Στόχος 13.
Να αναπτυχθεί ένα ανοικτό, προβλέψιμο και μη μεροληπτικό εμπορικό και οικονομικό σύστημα
Στόχος 14.
Να γίνει ορθολογική διευθέτηση των χρεών αναπτυσσόμενων χωρών
Στόχος 15.
Σε συνεργασία με αναπτυσσόμενες χώρες να αναπτυχθούν στρατηγικές για αξιοπρεπείς και παραγωγικές θέσεις εργασίες για τους νέους
Στόχος 16.
Σε συνεργασία με φαρμακευτικές εταιρείες να εξασφαλιστεί η πρόσβαση σε φτηνά φάρμακα στις αναπτυσσόμενες χώρες
Στόχος 17
Σε συνεργασία με τον ιδιωτικό τομέα να γίνουν διαθέσιμα τα οφέλη της νέας τεχνολογίας, ιδιαίτερα αυτά που αφορούν την πληροφορία και τις επικοινωνίες

Δεν υπάρχουν σχόλια: