«Να μην προσπαθείς να γίνεις άνθρωπος επιτυχίας, αλλά άνθρωπος αξίας.»

Αλβέρτος Αϊνστάιν

Τρίτη 17 Φεβρουαρίου 2009

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΜΑΙΜΟΥ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΣΤΟΝ ΟΠΑΠ ΜΕ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ 2 ΜΕΡΕΣ

Ε Ρ Ω Τ Η Σ Η

Προς τους κ.κ. Υπουργούς Πολιτισμού, Οικονομίας και Δικαιοσύνης

Θέμα: «Όργια ευνοιοκρατίας και αδιαφάνειας, μετά την κατάργηση των διαδικασιών ΑΣΕΠ από την Κυβέρνηση Καραμανλή στις ΔΕΚΟ: Προκήρυξη μαϊμού για 46 προσληψεισ αορίστου χρόνου στον ΟΠΑΠ με προθεσμία υποβολής αιτήσεων με πλήρεις φακέλους ΜΟΝΟ 2 εργάσιμες ημέρες, τη στιγμή που μόνο ένα εκ των αιτούμενων δικαιολογητικών χρειάζεται κατά μέσο όρο 1 εβδομάδα για να εκδοθεί !!!»


Την Πέμπτη 12-2-09 δημοσιεύθηκε στην ηλεκτρονική σελίδα της ΟΠΑΠ ΑΕ προκήρυξη (πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος) για την πρόσληψη 46 ατόμων με σύμβαση εργασίας αορίστου χρόνου ως οδηγών Φ.Ι.Χ. αυτοκινήτων.

Ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων ορίστηκε η Δευτέρα 16-2-09. Οι υποψήφιοι, λοιπόν, έπρεπε εντός ΜΟΝΟ 2 εργάσιμων ημερών να συλλέξουν τα δικαιολογητικά, μεταξύ των οποίων και δημόσια έγγραφα η έκδοση των οποίων σε αρκετές περιπτώσεις χρειάζεται περισσότερο από 2 εργάσιμες ημέρες (όπως το απαιτούμενο Αντίγραφο Ποινικού Μητρώου Γενικής Χρήσης που κατά μέσο όρο χρειάζεται μια βδομάδα για να χορηγηθεί από τα ΚΕΠ) και να τα υποβάλλουν στην ΟΠΑΠ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΕ σε σφραγισμένο φάκελο. Είναι προφανές ότι ακόμα και για όσους είχαν την τύχη να ενημερωθούν από την πρώτη κιόλας μέρα ανάρτησης της προκήρυξης στην ιστοσελίδα, είναι πρακτικά ανέφικτη η συλλογή των απαιτούμενων δικαιολογητικών εντός της προθεσμίας των 2 εργάσιμων ημερών. Κατά συνέπεια, η μόνη απομένουσα εκδοχή είναι αυτή της προ-ενημέρωσης «εκλεκτών» και ημετέρων που έχουν προεπιλεγεί με αδιαφανή κριτήρια, έχουν ήδη συλλέξει τα δικαιολογητικά και οδεύουν να προσληφθούν για αόριστο χρόνο στον ΟΠΑΠ, την ίδια στιγμή που η πλειοψηφία των Ελλήνων καλείται να αντιμετωπίσει την απειλή της ανεργίας εξαιτίας της οικονομικής κρίσης και των αποτυχημένων πολιτικών της Κυβέρνησης Καραμανλή που άφησαν ανοχύρωτη τη χώρα μας.

Όπως γνωρίζει η Κυβέρνησή σας, ανάλογες προσλήψεις στον ΟΠΑΠ, προ του ν. 3429/05, γίνονταν αξιοκρατικά και με διαφάνεια μέσω ΑΣΕΠ, ωστόσο μετά την τροποποίηση του θεσμικού πλαισίου από την Κυβέρνησή σας δημοσίου ενδιαφέροντος επιχειρήσεις όπως ο ΟΠΑΠ έχουν τη δυνατότητα να προσλαμβάνουν εκτός διαδικασιών ΑΣΕΠ και χωρίς καν την έγκρισή του το προσωπικό τους. Φαίνεται πως και αυτή η νομοθετική «μεταρρύθμιση» της Κυβέρνησης Καραμανλή ως στόχο είχε την «νομιμοποίηση» κάθε είδους αδιαφανούς και πελατειακής μεθόδευσης σε σχέση με την πρόσληψη εργαζομένων στους δημοσίου ενδιαφέροντος οργανισμούς που έχουν τη μορφή ΑΕ.

Πρόκειται για μία ακόμα έκφανση της λογικής της αυθαιρεσίας και της ιδιοκτησιακής αντίληψης που χαρακτηρίζει τη διορισμένη από την Κυβέρνηση Διοίκηση της ΟΠΑΠ, η οποία εν γνώσει και με την πλήρη ανοχή της εποπτεύουσας Κυβέρνησης, έχει καταργήσει κάθε διαδικασία διαφάνειας και κοινωνικής λογοδοσίας στη λειτουργία του ΟΠΑΠ, υποβαθμίζοντάς τον σε έναν ακόμα Κυβερνητικό πελατειακό μηχανισμό. Οι πρακτικές μάλιστα που ακολουθούνται, καθώς και η συστηματική άρνηση υποβολής του ΟΠΑΠ, ως οργανισμού δημοσίου ενδιαφέροντος, στον κοινοβουλευτικό έλεγχο, έχουν θέσει σε διακινδύνευση σε επίπεδο Ε.Ε. το μέλλον ολόκληρου του κρατικού μονοπωλίου τυχερών παιχνιδιών!

Επειδή και μόνο το γεγονός της 2ημερης προθεσμίας υποβολής φακέλων με δικαιολογητικά που σε ορισμένες περιπτώσεις χρειάζεται πάνω από 2 μέρες για να εκδοθούν, επιβεβαιώνει τον αδιαφανή, ευνοιοκρατικό, φωτογραφικό και προσβλητικό τελικά για τους εν δυνάμει υποψήφιους χαρακτήρα του διαγωνισμού.

ΕΠΕΙΔΗ οι αυθαίρετες προσλήψεις στον ΟΠΑΠ είναι αποτέλεσμα της πολιτικής της Κυβέρνησής σας, που με τον ν. 3429/05 εξαίρεσε τους δημοσίου ενδιαφέροντος οργανισμούς με τα χαρακτηριστικά του ΟΠΑΠ από τις διαφανείς και αξιοκρατικές διαδικασίες του ΑΣΕΠ.

Επειδή έχει ήδη τεθεί στα πλαίσια του κοινοβουλευτικού ελέγχου το ζήτημα της ουσιαστικά ανέλεγκτης από τους μετόχους και ιδίως από το Ελληνικό Δημόσιο διαχείρισης και λειτουργίας σημαντικών δραστηριοτήτων του Οργανισμού, μέσα από την αυθαίρετη κατάργηση με μια απλή απόφαση ΔΣ του Κανονισμού Προμηθειών του ΟΠΑΠ που είχε κυρωθεί με Υπουργική Απόφαση και μέσα από τη συστηματική διοχέτευση μεγάλου μέρους αρμοδιοτήτων στην θυγατρική ΟΠΑΠ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ. Ιδίως, δε, για το ζήτημα της διαρκούς απορρόφησης όλο και περισσότερων αρμοδιοτήτων της ΟΠΑΠ ΑΕ από την ΟΠΑΠ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΕ, που φέρεται να χρησιμοποιείται ως το όχημα για αδιαφανείς μεθοδεύσεις σε προμήθειες και προσλήψεις, η Κυβέρνησή σας, πέρα από τη διαβίβαση γενικόλογων και συχνά αλαζονικών επιστολών του διορισμένου από αυτήν Προέδρου του ΟΠΑΠ, δεν έχει δώσει σαφείς απαντήσεις.

Επειδή, τα συναρμόδια Υπουργεία, παρά τις επανειλημμένες παρεμβάσεις δεκάδων βουλευτών του ΠΑΣΟΚ στον Κοινοβουλευτικό Έλεγχο, επιμένουν να ενεργούν ως «διαβιβαστές» προσβλητικών συχνά επιστολών του εκλεκτού το Μαξίμου Προέδρου της ΟΠΑΠ ΑΕ προς την Βουλή και αρνούνται πεισματικά να ασκήσουν την εποπτεία που οφείλει στην συστηματικά και αλαζονικά αρνούμενη να λογοδοτήσει διορισμένη από την Κυβέρνηση Διοίκηση αυτού του Οργανισμού Δημοσίου Ενδιαφέροντος.

Και επειδή, εν μέσω οικονομικής κρίσης και δυσμενέστατων προβλέψεων στον τομέα της απασχόλησης είναι προσβλητικό για το σύνολο των πολιτών, ιδίως αυτών που αγωνιούν δουλειά, κρατικά εποπτευόμενοι οργανισμοί που αποτελούν περιουσία του ελληνικού λαού να λετουργούν με τέτοιες αδιαφανείς μεθοδεύσεις και να μετατρέπονται σε ρουσφετολογικά εργαλεία μιας καταρρέουσας ηθικά και πολιτικά Κυβέρνησης.

Καλείσθε:

* Να διερευνήσετε άμεσα τις φερόμενες ως άκρως ευνοιοκρατικές και προκλητικά αδιαφανείς συνθήκες και διαδικασίες πρόσληψης των 46 αυτών ατόμων με συμβάσεις αορίστου χρόνου, τη στιγμή που οι 2 ΜΟΝΟ εργάσιμες μέρες προθεσμία που ορίζει η προκήρυξη δεν επαρκούν ούτε για την έκδοση των αιτούμενων δικαιολογητικών και να ενημερώσετε τη Βουλή:
o Με δεδομένη την «μεταρρύθμιση» της Κυβέρνησης σας για τις ΔΕΚΟ που με τον ν.3429/05 έδωσε τη δυνατότητα, μεταξύ άλλων, στην ΟΠΑΠ ΑΕ να μην προσλαμβάνει πλέον εργαζομένους μέσω ΑΣΕΠ, όπως αξιοκρατικά γινόταν μέχρι τότε, αλλά να προχωρά σε προσλήψεις εκτός ΑΣΕΠ, βάσει ποιας διαδικασίας και ποιων κανόνων διαφάνειας γίνονται οι συγκεκριμένες προσλήψεις σε ένα Οργανισμό που συνιστά δημόσια περιουσία;
o Με ποιον τρόπο μπορεί ένας οδηγός, που κατάγεται από την Περιφέρεια και δεν κατοικεί στην Αθήνα και που ενημερώθηκε αυθημερόν για την προκήρυξη, δηλαδή την 12/2/09, να συμμετάσχει στο διαγωνισμό, υποβάλλοντας πλήρη φάκελο στην Αθήνα, μέχρι της 16/2/09, ενώ μεσολαβεί σαββατοκύριακο και τη στιγμή που το αιτούμενο Αντίγραφο Ποινικού Μητρώου Γενικής Χρήσεως, μπορεί να χρειαστεί έως και μία εβδομάδα για να εκδοθεί;
o Με ποια δικαιολογία ο δημοσίου ενδιαφέροντος ΟΠΑΠ, που αποτελεί περιουσία των Ελλήνων πολιτών, καταργεί κάθε έννοια ισονομίας και ίσων ευκαιριών εμπαίζοντας τους υποψηφίους με προκηρύξεις οι όροι των οποίων είναι πρακτικά αδύνατο να ικανοποιηθούν εντός της συρρικνωμένης 2ήμερης προθεσμίας και κατά συνέπεια μπορούν να τηρηθούν μόνο από «εκλεκτούς» και «ημετέρους» που έχουν προενημερωθεί;
o Να ασκήσουν επιτέλους οι πολιτικές ηγεσίες των συναρμοδίων Υπουργείων τα καθήκοντα εποπτείας τους στη λειτουργία αυτού του δημοσίου ενδιαφέροντος οργανισμού και να πάψουν να αποδέχονται τον προσβλητικό για τους θεσμούς ρόλο του «διαβιβαστή» στη Βουλή προκλητικών συχνά απαντήσεων του εκλεκτού του Μαξίμου Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου της ΟΠΑΠ ΑΕΟι ερωτώντες Βουλευτές

Μιχάλης Καρχιμάκης

Σοφία Σακοράφα

Δημήτρης Λιντζέρης

Γρηγόρης Νιώτης

Χρήστος Αηδόνης

Μάρκος Μπόλαρης

Θάνος Μωραίτης

Δημήτρης Τσιρώνης

Βαγγέλης Παπαχρήστος

Μιχάλης Παντούλας

Δημήτρης Βαρβαρίγος

Θεοδώρα Τζάγκρη

Γιάννης Δριβελέγκας

Γιώργος Πεταλωτής

Τάσος Σιδηρόπουλος

Μιχάλης Τιμοσίδης

Λεωνίδας Γρηγοράκος

Ελπίδα Τσουρή

Νίκος Ζωίδης

Βασίλης Κεγκέρογλου

Γιάννης Σκουλάς

Μανώλης Στρατάκης

Ντίνος Ρόβλιας

1 σχόλιο:

Ανώνυμος είπε...

Δεν πρόκειται για θέσεις στην ΟΠΑΠ ΑΕ αλλά στην θυγατρική της ΟΠΑΠ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ.
Το παρακολουθήσατε το θέμα ? Υπάρχουν και άλλες ανάλογες προκηρύξεις ("εκδήλωση ενδιαφέροντος" τις ονομάζουν) για άλλες θέσεις που όμως δεν αναρτήθηκαν καν στην ιστοσελίδα της ΟΠΑΠ ΑΕ.